download

Sprzeciw od orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

W ostatnim czasie miałam kilka spraw związanych z ubezpieczeniami oraz odwołaniami od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dużo osób zapomina jednak o możliwości złożenia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej Zakładu oraz o tym, że jeżeli tego nie zrobią stracą szansę na późniejsze…

Czytaj więcej
1383 dziecko

Duże zmiany w zasiłkach macierzyńskich

W ostatnim wpisie przedstawiłam podstawowe informacje dotyczące zasiłków macierzyńskich dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nic nie sugerowało, że jeszcze w tym roku dojdzie do podpisania nowelizacji ustawy przez Prezydenta, a jednak ten dzień nastąpił. Tym samym zupełnie zmieniają się…

Czytaj więcej
photo-1430760903787-4d91bbf15384

Umowa na czas określony, ile może trwać maksymalnie?

W Kodeksie pracy brak jest obecnie jednoznacznego wskazania, na jak długo można zawrzeć umowę na czas określony. Nie oznacza to jednak, że ustalenie długiego okresu jej trwania zostało pozostawione całkowicie dowolnemu uznaniu stron stosunku pracy. Umowa taka jako czynność prawna…

Czytaj więcej
DSC_3692

Urlop ojcowski

Każdemu tacie pozostającemu w stosunku pracy przysługuje tuż po porodzie matki urlop okolicznościowy – są to dwa dni wolnego. Aby z nich skorzystać nie trzeba składać żadnych zaświadczeń, wystarczy tzw. oświadczenie pracownika, czyli informujemy o tym przełożonego. W późniejszym jednak…

Czytaj więcej