photo-1430760903787-4d91bbf15384

Umowa na czas określony, ile może trwać maksymalnie?

W Kodeksie pracy brak jest obecnie jednoznacznego wskazania, na jak długo można zawrzeć umowę na czas określony. Nie oznacza to jednak, że ustalenie długiego okresu jej trwania zostało pozostawione całkowicie dowolnemu uznaniu stron stosunku pracy. Umowa taka jako czynność prawna…

Czytaj więcej