wynagrodzenie pod stołem

Wynagrodzenie pod stołem – konsekwencje dla Pracownika i Pracodawcy

Często zdarza się tak, że zawierając umowę o pracę ustalamy część warunków na papierze, a cześć ustnie. Dotyczy to zwłaszcza samego wynagrodzenia. Wiele Firm wypłaca pracownikowi część wynagrodzenia „pod stołem”, podczas gdy oficjalnie pensja jest równowartością najniższego krajowego wynagrodzenia – czy jest to prawidłowe działanie?

Nie. Wszystkie warunki pracy, wysokość wynagrodzenia oraz inne obowiązki i przywileje powinny być zawarte w umowie o pracę. Na tej podstawie np. ZUS określa wysokość naszego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy w późniejszym czasie emeryturę.
Na takie działanie jest potrzebna zgoda obu stron. Pracodawca w ten sposób oszczędza, a pracownik otrzymuje wynagrodzenie w ustalonej wysokości więc myśli, że nie dzieje mu się nic złego. Prawda jest jednak taka, że ta cześć wynagrodzenia, która nie jest ustalona na papierze w umowie o pracę jest w pewnym sensie niewidzialna dla urzędu skarbowego i ZUS-u.

Ktoś może powiedzieć, że gdyby się nie zgodził na takie warunki to w ogóle nie dostałby „tej pracy” więc lepiej tak niż w ogóle. Pewnie tak, nie mnie to oceniać. Ale co zrobić kiedy w końcu zgodzimy się na takie warunki, a Pracodawca nagle przestaje płacić cześć wynagrodzenia „pod stołem” i na konto wpływa wyłącznie wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę np. minimalne wynagrodzenie.
Pracodawca myśli, że jest bezkarny bo jest to działanie przestępcze więc Pracownik nie podejmie żadnych kroków w celu wyegzekwowania zaległego wynagrodzenia ponieważ on sam może ponieść konsekwencje podatkowe jeśli taka informacja wyjdzie na jaw poza zakład pracy. To prawda ale należy również pamiętać, że za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne odpowiada również Pracodawca i zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek, a także na mocy art. 23 ust. 1 płatnik zobowiązany będzie opłacić odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek, na zasadach i w wysokości określonych w Ordynacji podatkowej.

Orzecznictwo w tym zakresie jest również szerokie. Niektóre wyroki wskazują na „zmowę stron” stosunku pracy pracy i obciążają odpowiedzialnością obie strony (Pracownika i Pracodawcę) nielegalnego procederu które, zmierzały do pogwałcenia przepisów prawa pracy. Występują również orzeczenia w których jedyną stroną winną uznaje się Pracodawcę. Wszystko zależy od tego jakie zostaną przedłożone dowody w prawie oraz w jakim kierunku będzie prowadzone postępowanie przez stronę lub profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli więc jesteśmy już w takiej sytuacji i chcemy podjąć pierwsze kroki proponowałabym wezwać pisemnie Pracodawcę do uregulowania zaległości. Z doświadczenia zawodowego wiem, że pismo kierowane bezpośrednio z Kancelarii Prawnej daje dużo lepszy efekt niż pismo przygotowane wyłącznie przez pracownika. Jeśli natomiast po stronie Pracoadwcy nie będzie żadnej reakcji należy wystąpić na drogę sądową. Kwestie dowodowe będą miały tu kluczowe znaczenie.

Reasumując: najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście rozmowa, wyjaśnienie okoliczności. Jeżeli tego typu sprawa znajdzie się w końcu w sądzie wszytko zależy od tego jak zostanie pokierowana przez stronę lub profesjonalnego pełnomocnika.
Jeśli uda nam się w sposób polubowny załatwić sprawę, następnym krokiem powinno być uregulowanie tej kwestii w umowie  o pracę.  Jeżeli Pracodawca już raz nie wypłacił w umówimy sposób wynagrodzenia należy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości sytuacja znowu będzie miała miejsce.

Jeśli masz wątpliwości, jak napisać takie wezwanie warto skonsultować się z prawnikiem.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*