dziecko

500 zł – na pierwsze dziecko, krok po kroku.

Rodziny, które mają jedno dziecko, nie pozostaną bez pomocy państwa, również dla nich rząd znalazł sposób aby im pomóc. Niestety w tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe. Górna granica to 800 zł na osobę w rodzinie, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne…

Czytaj więcej