by Matthew Wiebe

Delegacja służbowa, a dyżur lekarski

Zgodnie z treścią art. 775kp pracownikowi wykonującemu na plecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (delegacją służbową).

Czytaj więcej
workspace_2_hires

Witam na moim blogu

Praca w życiu człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Dzięki niej człowiek uzyskuje dochody, które są źródłem utrzymania i zaspokajania potrzeb materialnych oraz niematerialnych. Dobrze wykonana praca, w zdrowym środowisku daje satysfakcję i poczucie własnej wartości i jednocześnie jest mobilizacją do…

Czytaj więcej