photo-1430760903787-4d91bbf15384

Umowa na czas określony, ile może trwać maksymalnie?

W Kodeksie pracy brak jest obecnie jednoznacznego wskazania, na jak długo można zawrzeć umowę na czas określony. Nie oznacza to jednak, że ustalenie długiego okresu jej trwania zostało pozostawione całkowicie dowolnemu uznaniu stron stosunku pracy. Umowa taka jako czynność prawna…

Czytaj więcej
DSC_3692

Urlop ojcowski

Każdemu tacie pozostającemu w stosunku pracy przysługuje tuż po porodzie matki urlop okolicznościowy – są to dwa dni wolnego. Aby z nich skorzystać nie trzeba składać żadnych zaświadczeń, wystarczy tzw. oświadczenie pracownika, czyli informujemy o tym przełożonego. W późniejszym jednak…

Czytaj więcej
by Matthew Wiebe

Delegacja służbowa, a dyżur lekarski

Zgodnie z treścią art. 775kp pracownikowi wykonującemu na plecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (delegacją służbową).

Czytaj więcej
workspace_2_hires

Witam na moim blogu

Praca w życiu człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Dzięki niej człowiek uzyskuje dochody, które są źródłem utrzymania i zaspokajania potrzeb materialnych oraz niematerialnych. Dobrze wykonana praca, w zdrowym środowisku daje satysfakcję i poczucie własnej wartości i jednocześnie jest mobilizacją do…

Czytaj więcej