zus-skladki

Wysokość składek ZUS w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi  obecnie 2000 zł (w 2016 r. było to 1850 zł), natomiast przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r….

Czytaj więcej