by Matthew Wiebe

Delegacja służbowa, a dyżur lekarski

Zgodnie z treścią art. 775kp pracownikowi wykonującemu na plecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (delegacją służbową).

Czytaj więcej