DSC_3692

Urlop ojcowski

Każdemu tacie pozostającemu w stosunku pracy przysługuje tuż po porodzie matki urlop okolicznościowy – są to dwa dni wolnego. Aby z nich skorzystać nie trzeba składać żadnych zaświadczeń, wystarczy tzw. oświadczenie pracownika, czyli informujemy o tym przełożonego. W późniejszym jednak czasie musimy przedstawić akt urodzenia dziecka. Urlop ten jest pełnopłatny, nie odlicza się tych dni od wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Z kolei jeśli ojciec nie zamierza zastępować mamy na urlopie macierzyńskim, ma prawo oprócz 2 dni urlopu okolicznościowego, do 2 tygodni wolnego. Ww. urlop jest udzielany w całości, nie można go dzielić na części. Niezależnie od systemu czasu pracy, w jakim pracownik wykonuje pracę, urlop ojcowski będzie zawsze udzielany na kolejne dni kalendarzowe, a nie jedynie na dni pracy. To znaczy, że w skład 14 dni kalendarzowych wchodzą dni wolne, soboty, niedziele i święta. O taki urlop można wystąpić przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia. Oznacza to, że ojciec może najpóźniej wziąć urlop 14 dni przed pierwszymi urodzinami swojego dziecka. Potem to prawo przepada. Urlop ojcowski nie jest zależny od urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, czy urlopu rodzicielskiego i może się z nimi pokrywać. Tego urlopu szef też nie może odmówić. Przełożonego o chęci skorzystania z tego urlopu należy poinformować najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Jeżeli pracownik złoży wniosek o urlop ojcowski z naruszeniem 7-dniowego terminu, czyli np. tylko z 5-dniowym wyprzedzeniem, pracodawca ma prawo tego wniosku nie uwzględnić. Pracodawca może jednak, w zależności od swego uznania, uwzględnić wniosek pracownika o urlop ojcowski złożony bez zachowania odpowiedniego terminu (stanowisko MPiPS z 3.12.2009 r., DPR I 079–747/09).
Z 14 dniowego urlopu ojcowskiego mogą skorzystać zarówno biologiczni ojcowie, jak i adopcyjni (muszą go wykorzystać do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie oraz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia ). Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje tylko i wyłącznie ojcom dziecka. Ojciec nie może tego prawa przenieść na inną osobę. Pracownik – ojciec żeby móc ubiegać się o urlop ojcowski nie musi pozostawać w związku małżeńskim z matką dziecka. Urlop ojcowski jest płatny. Przebywającemu na nim ojcu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 % wynagrodzenia (średnia z 12 ostatnich miesięcy). Urlop nie przysługuje ojcu, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

 

WZÓR WNIOSKU

…………., dnia …………….. 2015 roku

 

Jan Kowalski
ul. ……………
(kod: ……….)

(nazwa firmy pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Na podstawie art. 1823 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni w okresie od ………….. 2015 roku do dnia ………… 2015 roku celem sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem (imię i nazwisko dziecka) urodzoną w dniu ………………roku.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Załączniki:
– skrócony akt urodzenia

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*