shitota-yuri-p0hDztR46cw-unsplash

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 – procedura

Początkowo szkoły i przedszkola miały być zamknięte do 25 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii termin został wydłużony do świąt wielkanocnych.

Pojawił się już tekst ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który został przekazany do Senatu.

Do ustawy dodano ust. 3 w brzmieniu: „3. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 1 i 1a lub, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.”;

Dzięki temu przepisowi Rada Ministrów w formie rozporządzenia będzie mogła cały czas wydłużać okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W chwili obecnej nikt nie jest wstanie przewidzieć jak długo może to trwać, dlatego dodany ust. 3 do obowiązującej ustawy należy uznać za dobre rozwiązanie.

Nowe przepisy mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy zapewniony specustawą dalej ma charakter dodatkowy w stosunku do zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie dotychczasowych przepisów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca br. może:

– złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy (kolejny) okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów;

albo

– jeżeli pracownik nie chce mieć nieusprawiedliwionej nieobecności z powodu niepojawienia się w pracy może wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Do wypłaty zasiłku opiekuńczego wymagane są dokumenty na ogólnych zasadach, w tym wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. W takim przypadku, po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., taki wniosek będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

* osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym również przez internet, dla której płatnikiem składek jest ZUS (za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Należy tylko wypełnić wniosek „ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego”.

Co zrobić aby wysłać oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego (wniosek ZAS-58)?
1) zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
2) przejść do zakładki Ubezpieczony
3) z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
4) kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów

WAŻNE: W OŚWIADCZENIU KIEROWANYM DO ZUS O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY należy wskazać, że sprawuje się osobistą opiekę w „okresie od … do …”

Wiele osób w tym miejscu wskazuje termin np. od 16 marca do 25 marca. Oznacza to, że taka osoba sprawowała opiekę nad dzieckiem również w dniu 21 i 22 marca (sobota i niedziela). Należy wskazać, że większość placówek oświatowych na weekend jest zamykana i jeżeli wymiar czasu pracy pracownika jest ustalony od poniedziałku do piątku, to tym bardziej powinien się zastanowić czy wskazanie terminu od 16 do 25 marca jest prawidłowe. To samo dotyczy terminu od 26 marca do 10 kwietnia.
Niektórzy mogliby powiedzieć, że się czepiam ale za pare miesięcy kiedy wszystko się uspokoi ZUS może zacząć kwestionować nasze oświadczenia i wnioski składane za ten okres.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*