cdc-LiNIONbajm4-unsplash (1)

Koronawirus – dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Koronawirus – zasiłek opiekuńczy w okresie ustawowo zamkniętego przedszkola lub żłobka

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje obojgu rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nie dłużej niż przez 14 dni (które nie będą wliczane do ustawowego limitu 60 dni). Okres 14 dni jest niezależny od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki oświatowej z powodu wirusa. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Ministerstwo ww. termin może ulec przedłużeniu. Wszytko będzie zależało od sytuacji w kraju oraz liczby zakażonych osób wirusem.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym również mogą skorzystać z 14- dniowego zasiłku opiekuńczego

Co do zasady:
– zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom tylko pod warunkiem, że zamknięcie placówki było nieprzewidziane
– opiekunowie dowiedzieli się o tym w terminie nie dłuższym niż siedem dni przed zamknięciem placówki
– nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku,
– nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

W przypadku koronawirusa sytuacja jest inna. W specustawie zapisano, że rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły uzyskają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego bez powyższych warunków, czyli nawet jeśli wykorzystali już limit 60 dni.

WAŻNE: Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje także, jeżeli szkoła nie została zamknięta, ale powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny konkretnego dziecka.

MINUSY USTAWY: Opieka nad dziećmi powyżej 8 roku życia nie uprania do skorzystania z dodatkowego 14- dniowego zasiłku opiekuńczego. Rodzice mogą skorzystać tylko z urlopu na dziecko, który przysługuje w wymiarze dwóch dni. Pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy na dziecko zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Procedura złożenia wniosku o dodatkowy 14 – dniowy zasiłek opiekuńczy:
– oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz
– wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*