tim-gouw-przedawnienie-skladek

Przedawnienie składek ZUS – co wtedy zrobić ?

Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Jeżeli ZUS domaga się zwrotu składek za lata wstecz, a uważamy że składki dawno się przedawniły warto walczyć o swoje i się odwoływać!

Nie jest łatwo określić okres przedawnienia należności z tytułu składek, gdyż wielokrotnie on się zmieniał od momentu wejścia w życie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, artykuł ten pozwoli wyjaśnić jak należy go liczyć i które okresy przedawnienia są dla nas najbardziej korzystne. W okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2002 r. termin przedawnienia należności wynosił 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się one wymagalne, następnie w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2011 r. termin ten wynosił 10 lat. Przepisy intertemporalne nie określały przy tym, czy w przypadku należności, które przed dniem 1 stycznia 2003 r. stały się wymagalne i nie uległy przedawnieniu do dnia 31 grudnia 2002 r., należy stosować 10-letni okres przedawnienia.

W obecnym stanie prawnym na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) z dniem 1 stycznia 2012 r. uległ skróceniu termin przedawnienia należności z tytułu składek z 10 do 5 lat. W przeciwieństwie do poprzednich zmian dokonywanych w tym zakresie ustawodawca wprowadził przepis przejściowy, zgodnie z którym do przedawnienia należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą, z tym że 5-letni bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Natomiast jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej – przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Powyższe potwierdza również wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2013 r.

W przeciwieństwie do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, przedawnienie należności z tytułu składek powoduje wygaśnięcie zobowiązania wobec Zakładu. Powyższe oznacza, że po upływie terminu przedawnienia Zakład nie może dochodzić tych należności.

Reasumując: Jeżeli ZUS mimo, iż okres przedawnienia minął, dochodzi zaległych składek ZUS – należy się odwołać. Organ sam za Was tego nie zrobi, mimo że posiada wiedzę o tym że składki dawno już się przedawniły. ZUS jako wierzyciel zawsze liczy, że tego nie zauważycie i zapłacicie.

Jeśli masz pytania w tym zakresie, borykasz się z decyzją ZUS, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: kancelariaprawnakk@gmail.com

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*