forest-alu-247542-choroba

Pracownik na L-4 – czy można go zwolnić?

Akurat w tym przypadku odpowiedź brzmi TAK i NIE. Poniżej postaram się wyjaśnić kiedy TAK, a kiedy NIE.

 

Duża grupa osób uważa, że jeżeli pójdzie szybko na zwolnienie uchroni się przed zwolnieniem. Pracownicy zapominają jednak prze przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość rozstania się z pracownikiem który zbyt długo przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem przybywającym na L-4 umowę o pracę natychmiast jeżeli: (TAK)

– nieobecność z powodu choroby trwa dłużej niż trzy miesiące, a pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy ( czyli więcej chorujemy niż pracujemy )
– dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zakaźną

33 dni + 182 (33 dni wlicza się do puli 182dni) + 90 dni (3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego) = 272 dni

*Kobieta w ciąży ma 270 dni (zamiast 180 dni) i po tym okresie może starać się o świadczenie rehabilitacyjne (362 dni).

Jeśli świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na okres 3 miesięcy i po nim wracamy do pracy, pracodawca nie ma prawa do rozwiązania z nami umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca powinien również w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika ( np. choroba), zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ich ustaniu.

WAŻNE: Jeśli firma ogłosi upadłość lub znajdzie się w stanie likwidacji to zwolnienie lekarskie nie będzie chroniło pracownika przed otrzymaniem wypowiedzenia. (TAK)

Jeśli więc Pracownik choruje krócej niż np. 272 dni, a Pracodawca rozwiązuje z nim w czasie pobytu na L-4 umowę o pracę (niezależnie czy z wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia) to na podstawie art. 44 Kodeksu pracy ma prawo do złożenia odwołania do sądu pracy. Jeżeli sąd ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę (zawartej na czas nieokreślony) nie jest uzasadnione, bądź narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę to wówczas możliwe jest wydanie orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia. W przypadku gdy umowa uległa już rozwiązaniu, sąd może zdecydować o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu. (NIE)

 

W następnym artykule napiszę –  czy Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w czasie pobytu na L-4.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Comments

  • Bardzo interesujący artykuł. Pracownicy często myślą, że na L4 się chronieni, ale jak się okazuje nie w każdej sytuacji. Przydatne informacje.

Odpowiedz na „Job24.co

Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*