samochod-ciezarowy

Ryczałt za nocleg dla kierowców, czy dalej warto występować z powództwem o zapłatę?

Krotko: Tak, jednak taką szansę mają tylko nielicznie kierowcy. Zanim jednak przejdę do sedna sprawy chciałabym kilka słów poświęcić samemu wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 roku, w którym stwierdzono, że przepisy o podróżach służbowych w administracji nie mogą mieć zastosowania do kierowców jeżdżących w transporcie międzynarodowym. Zgodnie z tym wyrokiem firmy transportowe nie muszą wypłacać kierowcom ryczałtu noclegowego, jeśli zostało zapewnione im miejsce do spania w kabinie pojazdu. W uzasadnieniu wyroku zwrócono uwagę, że przepisy nakazujące zwrot kwoty za nocleg pracownikowi delegowanemu nie odzwierciedlają specyfiki zawodu kierowcy, który jest w ciągłej podróży.

Do dnia 24 listopada 2016 roku było tak, że kierowcą przysługiwał ryczałt za każdy nocleg w podróży służbowej, pomimo że korzystali z bezpłatnego noclegu zapewnianego w kabinie pojazdu (wyposażonego m.in. w leżankę, lodówkę, klimatyzację) i nie ponosili z tego tytułu żadnych kosztów. Obecnie wystąpienie do Sądu z powództwem o zapłatę ryczałtów za nocleg w kabinie samochodu, skończy się w większości przypadków oddaleniem powództwa.

Na pewno w dużym stopniu wyrok Trybunału Konstytucyjnego należy uznać na korzyć Pracodawców, jednak uważam, że w niektórych indywidualnych przypadkach istnieją jeszcze szanse na wystąpienie z takim roszczeniem. Otóż ww. wyrok jest tzw. orzeczeniem zakresowym, które nie prowadzi do uchylenia zakwestionowanych przepisów. Trybunał Konstytucyjny stwierdził bowiem, że przepis art. 21 a ustawy o czasie pracy kierowców jest niezgodny z Konstytucją nie w całości, lecz tylko w części. Trybunał przyjął bowiem, że art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców jest niezgodny z Konstytucją jedynie w tym zakresie, w którym przyznaje kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem lub ryczałt w wysokości 25% limitu określonego w rozporządzeniu za spanie w kabinie auta.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że orzeczenie zakresowe mówi jedynie, że pewien przepis nie powinien być stosowany ponieważ w konkretnej sytuacji, w stosunku do roszczeń kierowców w zakresie ryczałtów za nocleg, jest on niekonstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny nie odniósł się jednak do ryczałtów za nocleg zawartych w regulaminie, czy też umowie o pracę. Trybunał nie uznał bowiem za niekonstytucyjny przepisu art. 77(5) par. 3 kodeksu pracy, który pozwala pracodawcom prywatnym na swobodne określanie należności z tytułu podróży służbowych. W związku z powyższym dalsze prowadzenie postępowania jest uzasadnione w sprawach, w których pracodawca wprost przyznał kierowcy prawo do ryczałtów za nocleg np.: w umowie o pracę lub w regulaminie jednak ich nie wypłacił lub też wypłacił w kwotach dużo niższych lub nie za każdy dzień czy nocleg.

CIEKAWOSTKA:

Trybunał Konstytucyjny nie odroczył wejścia w życie orzeczenia, więc wyrok ten będzie miał zastosowanie zarówno do wszystkich spraw o ryczałt będących w toku, jaki i tych zakończonych. Z kolei zgodnie z art. 190 ust. 4 Konstytucji wyrok Trybunału daje również możliwość dochodzenia zwrotu zasądzonych wskutek roszczeń kierowców kwot. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

REASUMUJĄC:

Obecnie na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej kierowcy z nie powinni występować z powództwem o zapłatę ryczałtów za nocleg w kabinie samochodu, na podstawie ww. przepisów bowiem w większości przypadków skończy się to oddaleniem powództwa. Jeżeli jednak kierowca miał określony ryczałt za nocleg w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania, a nie zostały wypłacone w pełnej wysokości to jak najbardziej może z takim roszczeniem występować do Sądu.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*