brina-blum-d-RwmHvHPPg-unsplash

Czy po otwarciu żłobka lub przeszkolą będzie możliwe ubieganie się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy ?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia przedszkola lub żłobka nie zdecydują się na posłanie do niego dziecka z powodu stanu epidemii. Na jakich zasadach?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  zostanie przedłużony do 24 maja 2020r.

Tak samo jak do tej pory przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. Przysługuje również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Otwarcie od 6 maja przedszkoli i żłobków jest dobrowolne. Decyzja o ich otwarciu należy wyłącznie od placówki oświatowej w porozumieniu z określonymi powiatowymi organami oraz  w porozumieniu z rodzicami.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Co należy zrobić aby otrzymać zasiłek?
Jak do tej pory wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem/ dziećmi. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.
Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów (przed 31 marca br.) złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku według poprzedniego wzoru, nie muszą go składać ponownie według nowego wzoru. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za wskazany w oświadczeniu okres.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność albo współpracujące z osobą prowadzącą działalność posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS mogą oświadczenie w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego wysłać do ZUS elektronicznie. Wystarczy wypełnić na portalu PUE ZUS wniosek ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Może nazwa nie jest adekwatna ale właśnie ten wniosek należy wypełnić.

W uwagach należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, PESEL, do jakiej placówki uczęszcza i za jaki okres wnioskujemy dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowo należy dodać oświadczenie, że w okresach, za które ubiegamy się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 związku z zamknięciem żłobka i przedszkola nie było drugiego rodzica mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

REASUMUJĄC: To rodzice decydują czy wysyłają dziecko w czasie epidemii do przedszkola lub żłobka. Za ten okres jest wypłacany zasiłek opiekuńczy w kwocie 80% wynagrodzenia. W zakładzie pracy w dalszym ciągu pracownik ma usprawiedliwioną nieobecność i z tego tytułu Pracodawca nie podstaw do zwolnienia Pracownika.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*