elena-mozhvilo-I9CwZchCIqA-unsplash (1)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla medyków i służb porządkowych od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Rząd podjął decyzję o zamknięciu żłobków i przedszkoli w okresie od soboty 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach.

Przysługuje on za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Można się o niego starać również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności:

– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia i jest wypłacany za każdy dzień opieki

Z dodatkowego zasiłku opiekuńcze nie może skorzystać:

–  drugi z rodziców dziecka, jeżeli pierwszy może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).
– żłobek, przedszkole, szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Rodzice, którzy pracują w służbach np: zdrowia, mundurowych nadal będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Zasiłek dla medyków nie ulega zmianie. Będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach. Rodzic będzie mógł wybrać – czy chce wysłać dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej czy przejść na zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wynikający z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. obowiązek zapewnienia przez szkoły opieki nad dziećmi osób, o których mowa w tym rozporządzeniu, jest uprawnieniem i udogodnieniem dla rodziców, którzy chcieliby pracować. Jednak rodzice nie muszą z tej opieki skorzystać. W takim przypadku, tzn. gdy rodzic nie skorzysta z opieki nad dzieckiem zapewnionej przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z tej opieki, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego” . W związku z powyższym należy przyjąć, że ww. stanowisko dotyczy również obecnej sytuacji czyli zamknięcia żłobka i przedszkola w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021r.

Zarówno w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (żłobki), jak i w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (przedszkola i szkoły). Dyrektor przedszkola, szkoły lub żłobka na wniosek rodziców dzieci, którzy np: są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole, żłobku do których uczęszczają te dzieci.

Reasumując:

Żłobek, przedszkole i szkoła na wniosek rodzica „uprawnionego” jest zobowiązany do zorganizowania zajęć. Lekarze, służby ratunkowe, mundurowe mogą skorzystać z tego uprawnienia, przywileju. Nie mają jednak obowiązku wysyłania dziecka do ww. placówek przy 30 tys. zakażeń COVID-19. Każdy z nas ma prawo dbać o dobro i zdrowie swojego dziecka oraz osób  najbliższych.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*