allen-taylor-dAMvcGb8Vog-unsplash

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a członek rodziny powyżej 14 roku życia

Zanim wystąpisz z wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy zastanów się dwa razy czy faktycznie jesteś osobą uprawnioną!

Głośno teraz w mediach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym z tytułu zamknięcia szkół, przedszkoli oraz żłobków na okres dwóch tygodni.Pisałam już o tym w : http://blog-prawopracy.pl/?p=363

Biorąc jednak pod uwagę zarówno specustawę jak i ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należy przytoczyć art.32, zgodnie z którym zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat;
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
2a) chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami;
2b) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełno-sprawności łącznie ze wskazaniami;
3) innym chorym członkiem rodziny.

Z kolei ustęp 2 ww. artykułu „za członków rodziny” uważa małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Wszytko byłoby jasne i nikt nie miałby żadnego „ale” gdyby nie dodatkowy art. 34. ww. ustawy, który mówi, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

W związku z powyższym nastolatek może zająć się np.3 letnią siostrą, a rodzic nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W OŚWIADCZENIU KIEROWANYM DO ZUS O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY – należy zaznaczyć, że okresie, za który ubiegamy się o zasiłek opiekuńczy nie było drugiego rodzica/  współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

W powyższym oświadczeniu nie ma mowy o członku rodziny powyżej 14 lat. Ważne jednak aby zachować ostrożność  i nie składać wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli mamy dwóję dzieci lub więcej, a jedno z nich ma ukończone 14 lat.

Teraz zasiłek zostanie bez problemu wypłacony.  Jednak kiedy epidemia się skończy, wszytko ucichnie i wróci do normy ZUS z powrotem zacznie szukać oszczędności i wznowi kontrole. Prawdopodobnie będą one wykonywane za około 4 lata. Wtedy ubezpieczony nie tylko będzie musiał zwrócić kwotę wypłaconego zasiłku opiekuńczego, ale również ustawowe odsetki.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*