zus-skladki

Wysokość składek ZUS w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi  obecnie 2000 zł (w 2016 r. było to 1850 zł), natomiast przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wynosi 4263 zł

W zależności od tego, czy opłacamy mały czy duży ZUS najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – mały ZUS;
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS – duży ZUS.

Górne ograniczenie możliwej do zadeklarowania kwoty, od której obliczane są wysokości poszczególnych składek społecznych w 2017 roku jest kwota 10 657,50 zł. Najczęściej bierzemy tą kwotę pod uwagę gdy chcemy uzyskać wyższy zasiłek chorobowy lub macierzyński, w takiej sytuacji przepisy mówią, że kwota  nie może przekroczyć miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Dla przedsiębiorcy z racji prowadzonej działalności obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a także ubezpieczenie zdrowotne. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a przystąpienie do niego możliwe jest wyłącznie na złożony przez niego wniosek.

Każda ze składek wzrosła o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych w porównaniu z rokiem 2016. Łącznie podwyższa ZUS na ubezpieczenie społeczne i FP w wzrosła ponad 40 zł miesięcznie (42,71 zł). To dwukrotnie wyższa podwyżka niż przed rokiem, gdyż składki społeczne ZUS wzrosły wtedy tylko  o 19,70 zł.

Mały ZUS przysługuje przedsiębiorcom przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy opłacający mały ZUS  zwolnieni są ze składki na Fundusz Pracy.

30% · 2000 zł = 600 zł  (w 2016 r. 555,00 zł)

Za miesiące styczeń – grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wynosi:

 • na ubezpieczenie emerytalne kwota: 117,12 zł (tj. 19,52%),
 • na ubezpieczenia rentowe kwota: 48,00 zł (tj. 8%),
 • na ubezpieczenie chorobowe kwota: 14,70 zł (tj. 2,45%).
 • na ubezpieczenie wypadkowe kwota: 10,80 zł (tj. 1,80% – tą składkę płacimy obowiązkowo jeżeli płatnik składek zatrudnia do 9 ubezpieczonych)
 • na ubezpieczenie zdrowotne kwota:  297,28 zł (tj. 9%)

Razem składki na ubezpieczenie społeczne oraz składkę zdrowotną wynosi 487,90 zł ( w 2016 r. 465,28 zł )

Duży ZUS, niektórzy mówią na to normalny ZUS.

60% · 4263 zł = 2 557,80 zł ( w 2016 r. 2433,00 zł)

Za miesiące styczeń – grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy wynosi:

 • na ubezpieczenie emerytalne kwota: 499,28 zł (tj. 19,52%),
 • na ubezpieczenia rentowe kwota: 204,62 zł (tj. 8%),
 • na ubezpieczenie chorobowe kwota: 62,67 zł (tj. 2,45%).
 • na ubezpieczenie wypadkowe kwota: 46,04 zł (tj. 1,80% – tą składkę płacimy obowiązkowo jeżeli płatnik składek zatrudnia do 9 ubezpieczonych)
 • fundusz pracy kwota : 62,67 zł (2,45%)
 • na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty:  297,28 zł (tj. 9%)

Razem składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz składkę zdrowotną wynosi  1172,56 zł ( w 2016 r. 1121,52 zł )

Powyższe kwoty na duży/normalny ZUS są podane jako kwoty minimalne, które każdy Płatnik po dwóch latach prowadzenia własnej Firmy jest zobowiązany do  ich opłacenia, oczywiście można płacić wyższe kwoty jeżeli myślimy o swojej przyszłości i planach związanych z naszą emeryturą.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

 

Reasumując:

Składki na mały ZUS wynoszą 487,90 zł, na duży ZUS 1172,56 zł. Pocieszającym jest to, że od przyszłego roku tj. 2018 składki dla dużej grupy przedsiębiorców ma wynosić 562 zł dzięki likwidacji ryczałtowego ZUS-u, czyli  tzw. Planu Morawieckiego. Więcej na ten temat przeczytacie w moim następnym artykule.

 

 

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*