urlop wychowawczy

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI UPRAWNIENIA W CZASIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO ?

Jakiś czas temu pisałam o urlopie wychowawczym dla przedsiębiorczych matek czyli o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Opisywałam dokładnie procedurę co należy i gdzie złożyć, aby uzyskać taki urlop. Dziś chciałabym opisać jakie uprawnienia wiążą się z uzyskanym urlopem wychowawczym, czyli czy warto się o niego starać. Urlop wychowawczy trwa maksymalnie 3 lata. Podczas urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę aż do dnia, w którym urlop się skończy. Rozwiązanie umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, a także gdy zaistnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. W trakcie urlopu mama opiekująca się dzieckiem ma prawo podjąć pracę zarobkową na część etatu u dotychczasowego pracodawcy lub u innego pracodawcy albo rozpocząć inną działalność gospodarczą, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyklucza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
W czasie urlopu wychowawczego nie przysługuje wynagrodzenie. Natomiast każda mama ma prawo do zasiłku wychowawczego. Warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium dochodowego. Należy pamiętać, że funkcją zasiłku wychowawczego jest wsparcie socjalne rodziny, a nie wyrównanie utraconego dochodu.
Kryterium dochodowe – to przeliczenie na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia. Z kolei dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje maksymalnie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*