ashkan-forouzani-ignxm3E1Rg4-unsplash

Badania okresowe pracowników wstrzymane z powodu koronawirusa

Zgodnie z prawem, każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, musi przechodzić wstępne, okresowe albo kontrole badania lekarskie. Aktualne badania medycyny pracy są niezbędne do wykonywania zawodowych obowiązków, a w przypadku ich braku – zgodnie z kodeksem – Inspekcja Pracy może ukarać pracodawcę. W sytuacji zagrożenia koronawirusem przeprowadzanie takich badań jest jednak bardzo utrudnione.

WAŻNE: Brak aktualnych badań lekarskich oznacza – brak gotowości pracownika do pracy, a tym samym utratę prawa do wypłaty wynagrodzenia.

Oczywiście tak stanowi przepis. Wszystko jednak zależy od dobrej woli i chęci Pracodawcy. Jeżeli chce wypłacić miesięczne wynagrodzenie lub wynagrodzenie przestojowe, nic nie stoi ku temu na przeszkodzie.
Na pewno wyjściem z tej sytuacji nie jest wysyłanie pracownika na urlop. Po pierwsze tylko zdrowemu Pracownikowi można udzielić urlopu wypoczynkowego. Skoro jednak nie ma aktualnych badań kontrolnych, to tym samym nie ma potwierdzonej gotowości do pracy i nie można uznać go za osobę zdrową. Po drugie może dojść do wyczerpania wymiaru urlopu pracownika, a zagrożenie epidemiologiczne może dalej trwać.

Obecnie rząd pracuje nad zmianami przepisów dotyczących medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, które powinny zostać wykonane po dniu 7 marca 2020 r.

Póki co z propozycją rozwiązań przejściowych w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie wyszedł Główny Inspektorat Pracy:

-proponuje zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2, p

-jednocześnie zobowiązuje Pracodawców do wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy.

-z kolei Pracownicy powinni być pouczeni o konieczności niezwłocznego wykonania badań okresowych zaraz po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

Należy jednak zaznaczyć, że powyższe rozwiązania w żaden sposób nie mają zastosowania do wstępnych i kontrolnych badań lekarskich.  W związku z powyższym na chwilę obecną nie można zatrudnić nowego pracownika, natomiast pracownik powracający do pracy po okresie nieobecności w zakładzie pracy powyżej 30 dni, np. z powodu przebytej choroby również nie może podjąć zatrudnienia i wrócić na swoje stanowisko pracy.

Oby ministerstwa zdrowia oraz pracy w najbliższym czasie to uregulowali, bowiem przepisy kodeksu pracy, w obecnej sytuacji kraju, dodatkowo tylko utrudniają Pracodawcom prowadzenie działalności.

WAŻNE: Na dzień dzisiejszy dopuszczanie pracownika bez ważnych badań lekarskich jest wykroczeniem . Zgodnie z przepisami kodeksu pracy kto nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od jednego tys. zł do 30 tys. zł.

Chwilowym wyjściem z sytuacji może być jedynie skorzystanie z umów cywilno-prawnych albo umów o dzieło.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*