photo-puste biuto

Przestój z powodu koronawirusa

Obecnie zarówno dla Pracodawców jak i osób prowadzących jednosobowe działaności gospodarcze nastał trudny okres. Niektórzy są zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów np. zapewniając sprzęt do pracy zdalnej Pracownika. Niektórzy muszą pozamykać swoje Firmy na czas kwarantanny inni mniejsi przedsiębiorcy muszą zadbać o swoje dzieci i zapewnić im opiekę w czasie zamkniętych szkół, przedszkoli i żłobków. Do tego dochodzi jeszcze, jakby niemało ograniczenie dostaw z Chin.

Co robić, jak się ratować aby Firma przetrwała ten trudny czas?

W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r., Dz. U. z 2020, poz. 433) w wielu Firmach występuje brak możliwości wykonywania pracy z powodu zagrożenia koronawirlsem. Mając na uwadze to co się dzieje w Polsce wiele Firm jest zmuszonych wstrzymać pracę i ogłosić tzw. przestój.

Wielu Pracodawców uważa, że rozwiązaniem może być zmuszenie Pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego w czasie przestoju Firmy. W takiej sytuacji Pracodawca nie będzie musiał ponosić żadnych dodatkowych nieplanowanych wydatków. Z kolei Pracownik wykorzysta w tym czasie urlop, a po wszystkim będzie musiał zdwoić swoje siły w pracy aby wszytko nadrobić, w dodatku bez żadnej perspektywy na urlop.

Oczywiście powyższy pomysł nie jest rozwiązaniem i Pracodawca nie może zmusić Pracownika do urlopu wypoczynkowego do czasu, aż ustaną przyczyny powodujące brak możliwości wykonywania pracy z powodu zagrożenia koronawirusem.

W powyższej sytuacji najrozsądniejszym wydaje się ogłoszenie w zakładzie pracy przestoju.
Przestój to okres w którym pracownik, mimo iż jest gotowy do wykonywania pracy nie wykonuje jej wskutek zaistniałych przeszkód.

Wyróżniamy trzy rodzaje okoliczności uzasadniających przestój:
z winy Pracodawcy – w takiej sytuacji Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie;
z winy Pracownika – w takiej sytuacji Pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie;
obie strony (Pracodawca i Pracownik) nie są winne – w takiej sytuacji jeżeli przestój powstał z przyczyn niezawinionych przez Pracownika, to wynagrodzenie przysługuje w wysokości wynikającej z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli natomiast taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony to przysługuje 60% wynagrodzenia.

WAŻNE: Niezależnie od powyższego ww. wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto miesięcznie.

Jeśli natomiast Pracodawca nie chce narażać swoich pracowników na ewentualne zagrożenie koronawirusem (w późniejszym czasie składanymi przez pracowników pozwami), nie chce wypłacać wynagrodzenia za przestój, może zastanowić się nad powierzeniem, jeśli jest taka możliwość innej odpowiedniej pracy lub polecić wykonywanie pracownikowi pracy zdalnej.

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*