Bez tytułu zdjęcie ciąża

Zasiłek macierzyński dla osób prowadzących działalność gospodarczą


Już kilka lat rząd próbuje zmienić przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich dla Przedsiębiorców. Póki co nowelizacja przepisów została przyjęta przez Sejm i trafiła obecnie do Senatu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zbliżają się wybory, w związku z powyższym pewnie dopiero w przyszłym roku zmieni się coś w tym zakresie. Oczywiście będę Was na bieżąco informować. Jakie więc obecnie przysługują prawa przedsiębiorczej przyszłej mamie? Postaram się w tym i kolejnych wpisach to opisać.
Na początku chciałabym wyjaśnić różnice między urlopem macierzyńskim, a zasiłkiem macierzyńskim, bowiem często te dwa pojęcia są używane zamiennie przez moim Klientów. Urlop macierzyński przysługuje wyłącznie osobą zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i stanowi przerwę w pracy związaną z urodzeniem dziecka, natomiast zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez ZUS wszystkim podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Tak więc prawo do niego mają także osoby dobrowolnie opłacające składkę chorobową zatrudnione na umowę zlecenie czy prowadzące własną działalność gospodarczą.

WAŻNE: Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako – okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, łącznie daje nam to 52 tygodnie.

Okres wypłaty zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego (z tytułu urodzenia dziecka)
20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
• 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
• 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
• 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
• 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje:
• w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka w wymiarze do 6 tygodni,
• w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka w wymiarze do 8 tygodni.

Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni

Warunkiem uzyskania zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorcy jest odpowiednio:
-urodzenie dziecka albo
-przyjęcie na wychowanie dziecka w wieku do 7. lub – w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, i wystąpienie do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, lub też
-przyjęcie na wychowanie dziecka w wieku odpowiednio jak wyżej (do 7. lub 10. roku życia) w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a więc bez tzw. okresu wyczekiwania.

Przedsiębiorca co do zasady obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z kolei ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Warto jednak zastanowić się nad ubezpieczeniem chorobowym, bowiem daje ono nam wiele korzyści. Po pierwsze prawo do zasiłku macierzyńskiego, po drugie prawo do chorobowego. Pierwsze jak już wspomniałam nabywamy od razu po zapłaceniu jednej pełnej składki, nie występuje tu okres oczekiwania, z kolei zasiłek za okres chory uzyskujemy dopiero po 90 dniach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu, tak więc tu już mamy do czynienia z okresem wyczekiwania.
O podstawowy i dodatkowy urlop (zasiłek) macierzyński oraz urlop rodzicielski można ubiegać od razu w całości lub na bieżąco. Jeśli wiemy od razu, że chcemy spędzić z dzieckiem cały rok i poświęcić się jego wychowaniu składamy nie później w ciągu 14 dni od urodzenia dziecka pisemny wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Warto podkreślić, że za za cały okres 52 tygodni otrzymamy 80% kwoty zasiłku. Jeśli chcemy z kolei korzystać w częściach z zasiłków należy pamiętać, aby poszczególne urlopy (zasiłki) lub ich części następowały bezpośrednio po sobie (bez ani jednego dnia przerwy). Z wnioskiem o kolejny urlop (zasiłek) lub jego część należy wystąpić w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu lub jego części albo nie później niż do zakończenia okresu przyznanego wcześniej zasiłku macierzyńskiego. Jeśli zdecydujemy się w tylko na półroczny urlop otrzymamy 100% kwoty zasiłku (tj. za okres: urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego. Z kolei jeśli po pół roku dojedziemy do wniosku, ze chce być z dzieckiem jeszcze 26 tygodni mamy prawo złożyć wniosek o urlop rodzicielski w takiej sytuacji otrzymamy za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okresu urlopu rodzicielskiego 60% kwoty zasiłku.

WAŻNE: osoba od razu uprawniona do rocznego urlopu z tytułu macierzyństwa, może zrezygnować z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego. Przy pobieraniu zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru świadczenia bardzo istotna w tym momencie staje się kwestia wyrównania świadczenia do 100% jego podstawy. Takie jednorazowe wyrównanie zostało przewidziane w art. 31 ust. 4 ustawy zasiłkowej. Będzie ono jednak mogło być wypłacone jedynie w przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi:
– dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części albo

– urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
i to pod warunkiem niepobrania zasiłków macierzyńskich za okres odpowiadający okresom tych urlopów (np. przez ojca dziecka).

 

Poniżej przestawiam przykładowy wniosek o zasiłek macierzyński (52 tygodnie), gdyby przyszła mama chciałaby  złożyć go przed datą porodu i czekać bezpiecznie na rozwiązanie w domu.

……………………….., dnia ………………………….. 2015 roku

Anna Kowal
ul. ……………………………………..
………………………………………….
PESEL: ……………………………..

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w …………………………..
ul. ………………………………………
…………………………………………..

W n i o s e k

Wnoszę o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego w związku z przewidywaną datą porodu określoną w zaświadczeniu lekarskim na dzień ……………. 2015 roku w okresie od dnia…………………………………. 2015 roku do dnia porodu, a w pozostałym wymiarze w okresie od dnia porodu aż do wyczerpania tego urlopu w łącznym wymiarze 20 tygodni, do dnia ………………………… 2015 roku.
Ponadto wnoszę o udzielenie mi bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, dodatkowego zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze tj. 6 tygodni, w okresie od dnia ……………………………. 2015 roku do dnia …………………………….. 2015 roku, a następnie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze tj. 26 tygodni w okresie od dnia ……………………………………..2015 roku do dnia …………………………. 2016 roku.

Oświadczam, że drugi rodzic dziecka nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego, na dowód czego załączam stosowne oświadczenie.

 

W następnym wpisie napisze o wysokości składek oraz jak można starać się o wysoki zasiłek macierzyński.

 

Udostępnij:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*